Termíny

23.11.2017 09:00 - Den s Velkou čtyřkou

6.12.2017 19:00 - Reprezentační ples VŠE

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Graduate Barometr 2013

Trendence Graduate Barometer je každoroční studentský online dotazník, který studentům umožňuje vyjádřit svůj názor na témata týkající se kariéry a vzdĕlání.

Od jeho zahájení v roce 2003 roste neustále počet zúčastnĕných studentů, přičemž v minulém roce jich bylo více než 340 000. Tato účast dĕlá z našeho dotazníku nejvĕtší průzkum v oblasti kariéry v Evropĕ vůbec. Za tento úspĕch vdĕčíme spolupráci s více než 1000 univerzitami z 24 zemí Evropy.

Trendence Graduate Barometer poskytuje univerzitám a společnostem vzácný pohled na preference a očekávání studentů, a tímto jim ulehčuje vstup na pracovní trh. Kromĕ toho mohou studenti po vyplnĕní dotazníku porovnat své výsledky s celoevropskými průmĕry. Navíc mají možnost vyhrát zajímavé ceny.

Zde si můžete stáhnout Partner Report, který byl vytvořen speciálně pro VŠE.