25.10.2017 16:15 - EY - Daně nanečisto na VŠE

Hledat
Pokročilé hledání
Inzerce nabídky zaměstnání na VŠE

Kontaktní osoba: Alžběta Gvoždiaková, Jiřina Krejčová (rpc@vse.cz)

Inzerci pracovních míst je na VŠE možné uveřejnit následujícími způsoby:

 • Zaslání přímého emailu studentům registrovaným k odběru aktuálních nabídek zaměstnání
 • Prezentace nabídky zaměstnání na intranetu VŠE a na nástěnkách RPC

V rámci objednané inzerce zveřejňuje název společnosti a název pracovní pozice také na našich Facebookových stránkách, kde má k září 2017 RPC  4.320 fanoušků.

Inzerce na intranetu VŠE

Služba zahrnuje umístění inzerátu dle zadání firmy na webových stránkách VŠE v sekci "Nabídka zaměstnání." Tato sekce je přístupná z odkazu "Nabídky zaměstnání" na hlavní stránce VŠE nebo z hlavní stránky RPC. Sekce je přístupná po přihlášení do sítě VŠE. Nabídkou zaměstnání se rozumí inzerát na jedno pracovní místo. Pokud jde o nabídku dvou či více pracovních míst od jedné společnosti, stanovuje se cena dohodou.

Rozeslání hromadného emailu

Služba zahrnuje zaslání nabídky zaměstnání studentům registrovaným k odběru aktuálních nabídek pracovních míst a stáží v informačním systému školy. Cena za rozeslání inzerátu se odvíjí dle počtu aktuálně registrovaných studentů. Bonusově nabízíme k této službě navíc zdarma zveřejnění pracovní nabídky na intranetu VŠE a na stránkách RPC v sekci "Nabídka zaměstnání" na dobu dvou týdnů.

V září 2017 máme registrováno přes 4.679 studentů a absolventů.

Oslovení studentů a absolventů prostřednictvím hromadného emailu

Rozvojové a poradenské centrum tuto službu nabízí od září roku 2009. Rozeslání firemní inzerce je možné v několika kategoriích:

 • aktuální nabídka pracovních míst a stáží
 • kariérové poradenství pro studenty
 • odborné prezentace a workshopy firem na VŠE
 • HR průzkumy mezi studenty
 • soutěže pro studenty
 • HR prezentace firem na VŠE
 • zajímavé, s rozvojem kariéry spojené akce mimo VŠE

Velmi oblíbenou možností je oslovení studentů v sekci „Aktuální nabídka pracovních míst a stáží“. Vývoj počtu registrovaných studentů demonstruje následující graf:

Výstřižek

 

Značný nárůst je možné pozorovat vždy v září, kde na školu nastupují noví studenti. O možnosti zaregistrovat se se mohou dozvědět nejen z našich webových stránek rpc.vse.cz nebo našeho profilu na Facebooku – facebook.com/rpc.vse, ale především díky informativní schůzce, která je pro studenty prvních ročníků organizována.

Složení studentů registrovaných v kategorii „Aktuální nabídka pracovních míst a stáží“ na konci kalendářního roku 2016 ukazují následující tabulky a grafy:

studenti_fakulty

studenti_stupen

Typ studia/ Fakulta FFU FMV FPH FIS NF
bakalářský
ukončený 1. ročník 103 198 81 65 75
ukončený 2. ročník 76 171 103 59 43
ukončený 3. ročník 50 39 26 30 27
magisterský
ukončený 1. ročník 142 111 148 51 49
ukončený 2. ročník 95 242 126 52 54
doktorský
0 8 6 8 0

Tabulka ukazuje složení studentů dle typu studia a fakulty. Obrázky 1 a 2 ukazují složení nejen studentů, ale i absolventů a akademických pracovníků, kteří se také mohou registrovat pro odběr novinek.

* vysvětlivky ke zkratkám:

 • FFU – Fakulta financí a účetnictví
 • FMV – Fakulta mezinárodních vztahů
 • FPH – Fakulta podnikohospodářská
 • FIS – Fakulta informatiky a statistiky
 • NF – Národohospodářská fakulta
 • FMJH – Fakulta managementu Jindřichův Hradec