Termíny

28.2.2018 16:30 - ADP - Career Transition

5.3.2018 18:00 - ČSOB - workshop

Hledat
Pokročilé hledání
Partnerství s VŠE

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Knap (jiri.knap@vse.cz)

Rozvojové a poradenské centrum zprostředkovává uzavření partnerství mezi Vysokou školou ekonomickou a spolupracujícími organizacemi. Partnerství mívá podobu smluv o partnerské spolupráci uzavíraných většinou na dobu jednoho roku s možností prodloužení.

Partnerství s VŠE je možné v následujících oblastech:

  • PR aktivity spojené s partnerstvím jako takovým
  • PR na společenských a odborných akcích pořádaných na VŠE
  • Zprostředkování kontaktu se studenty a další HR aktivity
  • Publikační činnost a další PR aktivity
  • Partnerství ve výběrových vzdělávacích programech (CEMS, Honors Academia, apod.)
  • Spolupráce na výzkumech realizovaných na VŠE
  • Jakákoli další spolupráce zajímavá pro partnerskou organizaci i VŠE.

Struktura partnerů

Rozvojové a poradenské centrum zprostředkovává uzavření partnerství mezi Vysokou školou ekonomickou a spolupracujícími organizacemi ve struktuře jediný generální partner, maximáně šest hlavních partnerů, větší množství menších partnerů.

Kopletní seznam partnerů a sponzorů VŠE naleznete zde.