Termíny

28.2.2018 16:30 - ADP - Career Transition

5.3.2018 18:00 - ČSOB - workshop

Hledat
Pokročilé hledání
Různé problémy a co s nimi – tipy a doporučení

Související stránky

Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě

Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit!

Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše studium či fungování v pracovním nebo soukromém životě? Následující stránky vám pomohou zorientovat se v možnostech psychologického působení tak, abyste volili co nejefektivnější cestu k jejich řešení.

Psychické problémy můžeme rozdělit podle jejich závažnosti a naléhavosti na 4 kategorie

  • Kategorie A – méně závažné problémy, se kterými se dá žít, ale zbytečně obtěžují a vedou k pocitům subjektivní nepohody
  • Kategorie B – závažnější problémy, které trvají delší dobu (v řádech týdnů až měsíců) a způsobují značnou nepohodu či se projevují ve formě příznaků psychických poruch
  • Kategorie C – dlouhodobé problémy, které se stále opakují. Nedaří se je někdy zvládat ani s pomocí psychofarmak a projevují se v podobě vážnějších psychických poruch
  • Kategorie D – náhlé či akutní problémy, které silně narušují běžné fungování ve studiu, práci či volném čase a vyvolávají výrazné zneschopňující příznaky

Podrobnější informace najdete na webu Akademického centra FPH VŠE.