Termíny

3.9.2017 - 5.9.2017 - Seznamovací kurz Fakulty managementu

Hledat
Pokročilé hledání
Den s Velkou čtyřkou

Dne 24. 11. 2016 proběhl na VŠE již dvanáctý ročník  Dne s Velkou čtyřkou (dříve Den auditorské a daňové profese), který již tradičně pořádá Rozvojové a poradenské centrum ve spolupráci se společnostmi Deloitte, EY, KPMG a PwC. (Další setkání plánujeme na listopad 2017.)

DEL_PRI_CMYK EY_Logo KPMG-Výstřižek pwc_master_logo_shortform

Během čtyř workshopů můžete poznat, jak se audit a daně dělají ve čtyřech poradenských společnostech. Ti nejpozornější z vás mohou navíc získat atraktivní dárky (výsledky soutěže budou vyhlášeny na závěrečném neformálním setkání).

Cílem této společné akce čtyř největších poradenských firem je představit studentům auditorskou a daňovou profesi a zprostředkovat informace o možnostech, příležitostech a výzvách, které jednotlivé společnosti nabízí. Akce probíhá formou 4 workshopů dle předem stanoveného harmonogramu. Registrovaní studenti absolvují v průběhu dne všechny čtyři workshopy, takže se v jednom dni setkají se zástupci všech čtyř společností a mají tak možnost  získat různé pohledy na daná odvětví.

ACCA_Primary Logo_CMYK_PosDále se účastníkům krátce představení společnost ACCA, která je největší a nejrychleji rostoucí mezinárodní profesní organizace v oblasti financí a účetnictví. V současné době má ACCA celosvětově 178 000 členů a 455 000 studentů ve 180 zemích. ACCA členové pracují na řídících pozicích ve finančním řízení, poradenství, controllingu a auditu u mezinárodních i českých společností. Kvalifikace ACCA je vytvořená pro schopné a ambiciózní profesionály, kteří se chtějí prosadit v dynamickém světě financí.

Jak vypadá harmonogram akce?

POZOR - akce je přesunuta do 4. patra NB

  • 8:15 - 8:45 Registrace (4. patro NB)
  • 9:00 – 14:00 4 odborné workshopy v délce 60 minut (+ 15 minut přestávka) - učebny ve 4.patře NB
    • o přestávkách pro vás bude připravené drobné občerstvení
  • 14:00 - 14:30 prezentace zástupce profesní organizace ACCA, který studentům představí možnosti, jak mohou získat tuto mezinárodní kvalifikaci a využít ji pro úspěšný start své kariéry ve firmách Velké čtyřky i v jiných oblastech (Akademický klub)
  • 14:30 Setkání všech účastníků akce, vyhlášení vítězů a předání věcných cen (Akademický klub)

Jak se registrovat?

Akce je určena  primárně pro studenty magisterského studia, dále pak pro studenty 3. ročníků bakalářského studia.

Na Den s Velkou čtyřkou se můžete registrovat na www.vse.cz/registrace. (Pro aktuální informace se přihlaste k odběru novinek.) Kapacita je omezená, tak neváhejte!

UPOZORNĚNÍ: Vaše přihláška je závazná. Pokud se přihlášený student na akci nedostaví (aniž by se alespoň 48 hodin předem omluvil), nebude mu umožněn vstup na žádné další akce pořádané Rozvojovým a poradenským centrem, kde je potřeba registrace.
Pokud jste přihlášeni a nemůžete se ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů zúčastnit, informuje nás prosím co nejdříve na rpc@vse.cz. Nabídneme Vaše místo náhradníkům, kteří to jistě ocení.

Svou registrací na akci každý účastník vyslovuje souhlas s pořízením fotodokumentace a následným zveřejněním fotografií na webu Rozvojového a poradenského centra (RPC) VŠE, příp. dalších propagačních materiálech vydávaných RPC VŠE.