Absolvenstký večer VŠE 2018

Také se vaše studentská léta na Vysoké škole ekonomické v Praze proměnila v minulost? Přijďte na ně zavzpomínat na Absolventský večer, jehož vrcholem bude koncert skupiny Support Lesbiens. Zůstaňte v kontaktu se spolužáky, zástupci fakult i vedením školy.
Součástí programu bude mimo jiné vystoupení Symfonického orchestru VŠE. V rámci panelové diskuze vystoupí rektorka VŠE i děkani jednotlivých fakult. Každá z fakult si navíc připravila nově tzv. dezert s děkanem, kdy si zájemci budou moci v neformální atmosféře popovídat s vedením fakulty, kterou studovali.

Program
17:00 Registrace účastníků, welcome drink – foyer Nové budovy
18:00 Slavnostní zahájení akce: přivítání účastníků rektorkou VŠE, vystoupení Symfonického orchestru VŠE – Vencovského aula
18:30 Slovo rektorky a děkanů – Vencovského aula
19:30 Raut, k poslechu hraje smyčcové kvarteto – přízemí a 1. patro Rajské budovy
20:30 „Dezert s děkanem“ – posluchárny v 2. patře Rajské budovy
21:00 Koncert kapely Support Lesbiens – atrium Rajské budovy
22:00 Video-diskotéka – atrium Rajské budovy
23:00 Ukončení akce

Cena vstupného je 500 Kč na osobu. Snížené vstupné stojí 800 Kč pro 2 osoby. Členové Klubu absolventů mají nárok na volné vstupné pro sebe i doprovod.
Další informace: https://absolventskyvecer.vse.cz/#

Doufáme, že přijmete naše pozváni a přijdete strávit příjemný sobotní večer na vaší alma mater. Těšíme se na vás!