Den bankovní profese

Rozvojové a poradenské centrum ve spolupráci s největšími českými bankami (Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka), připravilo již 9. ročník Dne bankovní profese, který se uskutečnil ve středu 11. dubna 2018. (Další setkání plánujeme na duben 2019.)

Cílem této spolupráce předních českých bank je představit specifika práce v bankovnictví a přiblížit svou práci studentům. Účastníci tak mají možnost setkat se osobně se zástupci všech bank a získat různé pohledy na dané společnosti.

Program:

12:45-14:15 (posluchárna C v NB) – Panelová diskuze za účasti zástupců všech 3 bank. Ústředním tématem celého setkání bylo „Bankovnictví budoucnosti“.

Panelisty za jednotlivé banky byli:

  • Česká spořitelna: Martin Medek – digi guru a leader otevřeného bankovnictví v České spořitelně
  • ČSOB: Bohdan Suchánek – Executive manager, ČSOB accelerator a Benjamin Fistein – Open banking, API and third party manager (oba se účastní také workshopu)
  • Komerční banka: Jan Vichr – Distribution Channels and Direct Marketing Manager

14:30-16:00 (4. patro NB) – Setkání formou workshopu, kde bude dán prostor pro osobní konzultace a konkrétní dotazy na jednotlivé společnosti.

Témata jednotlivých setkání:

Otevřené bankovnictví jako výzva –  workshop s Českou spořitelnou (místnost NB 457)

  • Je nová směnice PSD2 zajímavější než R2-D2? Je hozenou rukavicí, která znamená výzvu, nebo hrozbu? Spořka výzvy miluje. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit – vše o evropské směrnici, spolupráci s fintechy a projektech banky. Od Martina Medka, spořitelního guru PSD2, uslyšíte víc, než byste čekali. Setkáš se i s dalšími výjimečnými apinauty  ČS Tomášem Žďárou a Lukášem Menclem.

Banka v 21. století – Workshop s ČSOB (místnost NB 459)

  • Jak by měla vypadat banka v 21. století? Otevřené bankovnictví a směrnice PSD2 bankám dávají prostor k celé řadě technologických inovací, ale v jakých oblastech pocítíme nejzásadnější změny my, retailoví klienti? Co by měly být tři největší inovace oproti tradiční bance? Potřebuje banka vůbec pobočky, nebo lze retailovou distribuci pokrýt kompletně onlinovými kanály? Jak vypadá pobočka budoucnosti?

Aplikace, messenger nebo inteligentní asistent: kde hledat budoucnost bankovnictví?Workshop s Komerční bankou (místnost 472)

  • Devět z deseti kontaktů mezi bankou a klienty už teď probíhá v digitálním prostředí. Nejrychleji roste využívání mobilní bankovních aplikace, proto Komerční banka jejímu rozvoji věnuje mimořádnou pozornost.
  • Jen u toho ale zůstat nemůže, protože se neustále prosazují nové technologie. Která z nich v blízké budoucnosti ovládne i bankovnictví?
  • workshopu se kromě Jana Vichra (účastník panelové diskuze) zúčastní ještě Mojmír Prokop – Distribution Channels and Customer Intelligence Manager a Martin Sládeček – Open Banking Manager

Přihlašování – registrace (www.vse.cz/registrace)

Fotografie z akce najdete zde.

Na akci je doporučena registrace na http://www.vse.cz/registrace/.  Informace o možnosti přihlášení je zasílána prostřednictvím odběru novinek

Svou účastí na akci každý účastník vyslovuje souhlas s pořízením fotodokumentace a následným zveřejněním fotografií na webu Rozvojového a poradenského centra (RPC) VŠE, příp. dalších propagačních materiálech vydávaných RPC VŠE.