Městská část Praha 3 – Vedoucí oddělení rozpočtu odboru ekonomického

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3 zastoupená tajemníkem Úřadu městské části

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí oddělení rozpočtu odboru ekonomického

s místem výkonu práce Praha 3, na dobu určitou po dobu RD, v platové třídě 11 s datem nástupu cca 1. 4. 2019.

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Požadované vzdělání: vysokoškolské, středoškolské vzdělání s využitím § 3 odst. 32 a 4 NV 341/2017, obor veřejné správy nebo ekonomického směru.

Požadovaná praxe: praxe ve veřejné správě vítána.

Požadované znalosti: znalost zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a znalost zákona o hlavním městě Praze vítána.

Další dovednosti a znalosti: velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel), analytické schopnosti, komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu, schopnost učit se novým věcem.

Nabízíme: Ticket restaurant, Ticket benefits, příspěvek na PF/ŽP, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 4 sick days.

Náležitosti přihlášky a další informace naleznete na www. praha3.cz, nebo na tel.: 222 116 236 pí Jelínková.

Přihlášky pouze písemnou formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 20. 3. 2019 na adresu: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo náměstí 700/9, 13085 Praha 3