Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz Fakulty podnikohospodářské

Hledat
Pokročilé hledání
Kariéra absolventů VŠE a její vývoj

Již od roku 2009 se stále obracíme na nové absolventy VŠE a žádáme je o spolupráci při vytváření přehledu začátku kariéry absolventů VŠE a jejího vývoje. Výsledky dotazníkového šetření jsou Vám k dispozici (i ke stažení) na stránce  "Vývoj kariéry absolventů VŠE".

O výzkumu

Cílem prezentovaného výzkumu bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí. Zpráva přináší přehledy nejčastěji zastávaných pracovních činností, typické dráhy vývoje kariéry, typy zaměstnavatelů, srovnání podle fakult a pohlaví, jakož i další souvislosti s pracovní kariérou absolventů VŠE spojené. Informace zde obsažené mohou dobře posloužit absolventům pro zhodnocení své vlastní kariéry v porovnání s ostatními, studentům pro lepší plánování svého budoucího uplatnění, fakultám pro zpětnou vazbu na uplatnění svých absolventů a zaměstnavatelům pro lepší přehled o tom, v jakých oborech a u jakých firem nacházejí absolventi VŠE uplatnění.