Pořádání akcí na VŠE

Kontaktní e-mail: rpc@vse.cz

RPC nabízí možnost uspořádat akci pro studenty přímo v prostorách VŠE. Studenti tak mají příležitost dozvědět se více o konkrétní společnosti,  její nabídce pro ně (pracovní pozice, trainee progarmy, soutěže či jiné akce) a způsobu výběrového řízení.

Akce firem na VŠE probíhají v několika formách:

  • HR prezentace – společnosti prezentují sebe a možnosti, které nabízí studentům či absolventům VŠE; zástupci poskytují bližší informace o společnosti, výběrovém řízení, je zde prostor pro případné dotazy studentů; prezentace probíhají zpravidla ve větších posluchárnách
  • Kariérové workshopy – HR zástupci společnosti dají studentům rady a tipy, jak postupovat např. při psaní CV či u pohovoru, mohou je seznámit s podobou výběrového řízení v jejich společnosti, některé workshopy probíhají formou modelového AC; workshop lze také pojmout jako předkolo výběru studentů; pořádají se pro menší počet studentů (kolem třiceti účastníků)
  • Odborné přednášky – přednášky se zpravidla týkají aktuálního dění v ekonomice a jeho vlivu na konkrétní firmu a jsou přednášeny předními manažery, studenti mají tak jedinečnou možnost poslechnout si, jak věci fungují v praxi a diskutovat s odborníky v oboru
  • Speciální akce – pořádány více společnostmi najednou a pravidelně každý rok (např. Den bankovní profese)
Prezentace je možné přizpůsobit představám Vaší firmy a uspořádat i netradiční prezentace mimo posluchárny, například v prostoru atria RB.

V rámci služeb RPC Vám zajistíme pronájem místnosti (s kapacitou 25 – 200 osob) a dataprojektoru či další techniky a dle Vašich požadavků také informační podporu o konání prezentace.