Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz Fakulty podnikohospodářské

Hledat
Pokročilé hledání
Inzerce nabídky zaměstnání na VŠE

Kontaktní osoba: Bc. Alžběta Gvoždiaková, Jiřina Krejčová (rpc@vse.cz)

Inzerci pracovních míst je na VŠE možné uveřejnit následujícími způsoby:

 • Zaslání přímého emailu studentům registrovaným k odběru aktuálních nabídek zaměstnání
 • Prezentace nabídky zaměstnání na intranetu VŠE a na nástěnkách RPC

V rámci objednané inzerce zveřejňuje název společnosti a název pracovní pozice také na našich Facebookových stránkách, kde má k říjnu 2017 RPC  4.320 fanoušků.

Inzerce na intranetu VŠE

Služba zahrnuje umístění inzerátu dle zadání firmy na webových stránkách VŠE v sekci "Nabídka zaměstnání." Tato sekce je přístupná z odkazu "Nabídky zaměstnání" na hlavní stránce VŠE nebo z hlavní stránky RPC. Sekce je přístupná po přihlášení do sítě VŠE. Nabídkou zaměstnání se rozumí inzerát na jedno pracovní místo. Pokud jde o nabídku dvou či více pracovních míst od jedné společnosti, stanovuje se cena dohodou.

Rozeslání hromadného emailu

Služba zahrnuje zaslání nabídky zaměstnání studentům registrovaným k odběru aktuálních nabídek pracovních míst a stáží v informačním systému školy. Cena za rozeslání inzerátu se odvíjí dle počtu aktuálně registrovaných studentů. Bonusově nabízíme k této službě navíc zdarma zveřejnění pracovní nabídky na intranetu VŠE a na stránkách RPC v sekci "Nabídka zaměstnání" na dobu dvou týdnů.

V říjnu 2017 máme registrováno přes 4.026 studentů a absolventů.

Oslovení studentů a absolventů prostřednictvím hromadného emailu

Rozvojové a poradenské centrum tuto službu nabízí od září roku 2009. Rozeslání firemní inzerce je možné v několika kategoriích:

 • aktuální nabídka pracovních míst a stáží
 • kariérové poradenství pro studenty
 • odborné prezentace a workshopy firem na VŠE
 • HR průzkumy mezi studenty
 • soutěže pro studenty
 • HR prezentace firem na VŠE
 • zajímavé, s rozvojem kariéry spojené akce mimo VŠE

Velmi oblíbenou možností je oslovení studentů v sekci „Aktuální nabídka pracovních míst a stáží“. Vývoj počtu registrovaných studentů demonstruje následující graf:

* v září 2017 byla aktualizována databáze, proto došlo k poklesu počtu zaregistrovaných příjemců.

Značný nárůst je možné pozorovat vždy v září, kde na školu nastupují noví studenti. O možnosti zaregistrovat se se mohou dozvědět nejen z našich webových stránek rpc.vse.cz nebo našeho profilu na Facebooku – facebook.com/rpc.vse, ale především díky informativní schůzce, která je pro studenty prvních ročníků organizována.

Složení studentů registrovaných v kategorii „Aktuální nabídka pracovních míst a stáží“ na konci kalendářního roku 2017 ukazují následující tabulky a grafy:

Obrázky 1 a 2 ukazují složení nejen studentů, ale i absolventů a akademických pracovníků, kteří se také mohou registrovat pro odběr novinek.

* vysvětlivky ke zkratkám:

 • FFU – Fakulta financí a účetnictví
 • FMV – Fakulta mezinárodních vztahů
 • FPH – Fakulta podnikohospodářská
 • FIS – Fakulta informatiky a statistiky
 • NF – Národohospodářská fakulta
 • FMJH – Fakulta managementu Jindřichův Hradec